SOUND OFF
SOUND ON

SPECIAL GIGS CHARACTER

Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Special Gigs

 • Sayuri Mifune
 • Masamune Shiga
 • Chizuru Fukari
 • Harukichi Kosuge
 • Summer Dress Girl
 • Chigusa Kuki
 • Kojirou Yamakawa
 • Tei Hikime
 • Moichi Sengen
 • Tessen Ryuuzouin
 • Iku Kaede
 • Housui Sadoi
 • Ume Kayama
 • Take Kayama
 • Yuki Shiramine
 • Tomokiyo Otoe
 • Sawako Yashio