CHARACTER

  • Nadeshiko Kugatachi
  • Takuma Tsurugi
  • Alpha
  • Shinya Kogami
  • Akane Tsunemori
  • Nobuchika Ginoza
  • Tomomi Masaoka
  • Shusei Kagari
  • Yayoi Kunizuka
  • Shion Karanomori